Chính sách bảo mật – Kiểm soát côn trùng Biox

Chính sách bảo mật chi tiết của công ty kiểm soát côn trùng và dịch hại Biox

Chính sách bảo mật  - Kiểm soát côn trùng Biox

1. Phạm vi

Chính sách bảo mật này mô tả cách DỊCH VỤ KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG BIOX và trang web của họ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web biox.vn. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web, ứng dụng di động không được liên kết với chính sách bảo mật này hoặc được cung cấp bởi các nhà xuất bản bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của các nhà xuất bản bên thứ ba được đăng trên các trang web hoặc ứng dụng di động của họ.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn theo hai cách:
Trực tiếp: khi bạn tự do thông báo dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi;
Tự động: thông qua công nghệ đặt hàng được sử dụng trong Sản phẩm hoặc Dịch vụ.

A. Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân được dịch vụ thu thập trực tiếp từ bạn bởi trang liên hệ hoặc có thể bao gồm dữ liệu sau đây cũng như bất kỳ loại thông tin nào khác mà chúng tôi yêu cầu bạn nhập vào mục thông tin liên hệ:
– Dữ liệu như tên của bạn, tên và địa chỉ email;
– Bình luận của bạn ;
– Số điện thoại của bạn

B. Dữ liệu được thu thập tự động.

Sản phẩm hoặc dịch vụ tự động thu thập dữ liệu nhất định liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ. Thông tin được thu thập tự động bao gồm:
– Địa chỉ IP của máy tính của bạn;
– Thông tin liên quan đến máy tính của bạn, chế độ kết nối của bạn, chẳng hạn như loại và phiên bản của trình duyệt internet, hệ điều hành của bạn, hệ điều hành của điện thoại di động hoặc máy tính bảng, cũng như mã nhận dạng thiết bị duy nhất (” UDID “) và các số nhận dạng kỹ thuật khác;
– Địa chỉ URL của các kết nối của bạn, bao gồm cả ngày và giờ,

Chúng tôi có khả năng sử dụng và giao tiếp dữ liệu này cho các mục đích được xác định trong điểm 3 của chính sách bảo mật này và điều này trong giới hạn của luật hiện hành. Chúng tôi cũng thông báo cho bạn rằng chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu được thu thập tự động theo cách tổng hợp cho các mục đích khác nhau miễn là dữ liệu đó không cho phép bạn nhận dạng cá nhân: dữ liệu tổng hợp này sẽ không được coi là dữ liệu cá nhân.

C. Cookie.

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu ở dạng tệp văn bản, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất. Thông qua trình duyệt web của bạn, cookie được trang web đã truy cập gửi đến máy tính hoặc điện thoại di động của bạn và sau đó được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Mỗi trang web Sản phẩm hoặc Dịch vụ có thể gửi cookie của riêng mình nếu tùy chọn trình duyệt của bạn cho phép. Trên trang web của chúng tôi, cookie ghi lại thông tin về sở thích của bạn và cho phép chúng tôi điều chỉnh chúng theo sở thích của bạn.

Bạn có khả năng xác định thông qua các quy tắc trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, được thông báo khi cookie được gửi đến bạn hoặc cuối cùng xác định rằng bạn không muốn nhận cookie. Nếu trường hợp thứ hai do bạn thực hiện, chúng tôi thông báo cho bạn rằng không thể cung cấp cho bạn một số đặc điểm được cá nhân hóa trên trang web của chúng tôi và do đó bạn sẽ không thể tận dụng hết tất cả các chức năng của Sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

Thông tin do cookie cung cấp có thể giúp chúng tôi phân tích tốt hơn việc duyệt web của bạn trên Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng tôi cung cấp cho bạn “trải nghiệm người dùng” tốt hơn. Vì vậy, đối với hoạt động của các trang web của chúng tôi, cookie của chúng tôi cung cấp cho bạn các chức năng như ghi nhớ các kết nối của bạn giữa các phiên, bố cục của trang web mà bạn đã thực hiện khi có khả năng, v.v.

Ba loại cookie được sử dụng:

– Cookie phiên, tạm thời và bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình;
– Cookie liên tục vẫn còn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc chúng hết hạn;
– Đèn hiệu web, là hình ảnh điện tử còn được gọi là đèn hiệu web.

Cookie của chúng tôi có mục đích duy nhất là cho phép hoặc tạo điều kiện cho giao tiếp điện tử và hoàn toàn cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ liên lạc trực tuyến của chúng tôi theo yêu cầu rõ ràng của người dùng. Tóm lại, đây là các loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập bằng cookie trên trang web của mình:

– Số nhận dạng / phiên duy nhất – Số nhận dạng
máy chủ
– Tuyên bố đa số
– Tùy chọn bố cục
– Bảo mật
– Giỏ hàng
– Tạo điều kiện thuận lợi cho điều hướng

Nói chung, cookie và đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, nhưng khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình thông qua Sản phẩm hoặc Dịch vụ, dữ liệu cá nhân đó có thể được liên kết với Cookie.

Có một số cách bạn có thể quản lý cookie. Mỗi trình duyệt khác nhau, chúng tôi mời bạn đọc menu “Trợ giúp” của trình duyệt của bạn về các quy tắc ưu tiên liên quan đến cookie. Nếu bạn chặn cookie, bạn không thể lưu, đăng nhập hoặc sử dụng đầy đủ Sản phẩm hoặc Dịch vụ. Bạn cũng có thể sử dụng cài đặt điện thoại di động của mình để quản lý các tùy chọn quyền riêng tư.

3. Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân được Sản phẩm hoặc Dịch vụ thu thập cho các mục đích khác nhau:
– Để đảm bảo rằng bạn đã xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp khi truy cập trang web;
– Để giúp bạn hoàn thành một giao dịch hoặc đơn đặt hàng;
– Cung cấp và cải thiện việc sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ và cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào;
– Để thông báo cho bạn về sự phát triển của Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi;
– Để cho phép bạn cá nhân hóa Sản phẩm hoặc Dịch vụ và cho phép bạn chọn nội dung mà bạn muốn có quyền truy cập hoặc bạn muốn chia sẻ với bên thứ ba;
– Để liên hệ với bạn về Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ tương tự khác của bên thứ ba;
– Để mời bạn tham gia các cuộc khảo sát và khuyến mãi;
– Để phân tích dữ liệu của bạn, cho phép chúng tôi phát triển Sản phẩm hoặc Dịch vụ mới, cải thiện Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi, xác định xu hướng sử dụng của bạn và xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại của chúng tôi;
– Để ngăn chặn và phát hiện các mối đe dọa có thể xảy ra đối với tính bảo mật của Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi, gian lận hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên, giải quyết tranh chấp và thực thi hợp đồng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi với dữ liệu khác đã là cơ sở dữ liệu của chúng tôi, miễn là mục đích của cơ sở dữ liệu hiện có là phụ trợ cho mục đích xử lý chính và tuân thủ các mục đích được mô tả trong văn bản này.

4. Người nhận dữ liệu cá nhân của bạn

Những người sau đây có thể, trong giới hạn quy định tương ứng, có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn:

– Những người chịu trách nhiệm về bộ phận tiếp thị, bộ phận bán hàng, bộ phận chịu trách nhiệm xử lý quan hệ khách hàng và khách hàng tiềm năng, bộ phận hành chính, dịch vụ hậu cần và CNTT cũng như các nhà quản lý tuyến của họ;

– Các bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát (kiểm toán viên, bộ phận chịu trách nhiệm về các thủ tục kiểm soát nội bộ, v.v.);

Những người sau có thể là người nhận dữ liệu:

– Đối tác, công ty bên ngoài hoặc công ty con của cùng một nhóm công ty;
– Các cơ quan, quan chức tòa án và quan chức cấp bộ trong nhiệm vụ đòi nợ của họ.
Sản phẩm hoặc Dịch vụ cũng có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng từ mạng xã hội, diễn đàn, trò chuyện, blog (trang hồ sơ Facebook, tài khoản twitter) và các dịch vụ khác mà bạn có thể hiển thị dữ liệu cá nhân. . Tất cả thông tin mà bạn đăng hoặc giao tiếp thông qua các dịch vụ này là công khai. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận khi tiết lộ dữ liệu cá nhân ở những khu vực mà tất cả mọi người đều có thể truy cập được.

5. Quản lý dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể quản lý các tùy chọn giao tiếp của dữ liệu khi đăng nhập vào Sản phẩm hoặc Dịch vụ có liên quan. Chúng tôi có quyền thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc cập nhật đối với Sản phẩm hoặc Dịch vụ nếu cần thiết.

6. Truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn nằm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bạn cũng có thể thực hiện quyền chỉnh sửa dữ liệu này hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó.

Sản phẩm hoặc Dịch vụ có thể cho phép bạn truy cập dữ liệu cá nhân của mình, sửa chữa hoặc cập nhật dữ liệu đó. Các chi tiết được cung cấp là trách nhiệm duy nhất của bạn.

Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cũng thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn. Để xem và sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể quay lại trang web mà bạn đã gửi dữ liệu ban đầu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp bên dưới.

7. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật dữ liệu được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn.

8. Các sửa đổi của chính sách bảo mật.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi tại đây, với ngày sửa đổi cập nhật ở cuối tài liệu.

Ngày cập nhật:
2020-09-22

Xem thêm