Hợp tác cùng mang tới dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại uy tín tại Việt Nam

Với mong muốn mở rộng và phát triển dịch vụ BioX tới các tỉnh thành, các cá nhân/ tổ chức mong muốn được hợp tác xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo số điện thoại: 0984484844